ДОГОВІР ПУБЛІЧНИЙ ОФЕРТИ

на умовах публічної оферти

Продавець: Фізична особа-підприємець Тараненко Яніна Вікторівна належним чином зареєстровано, як суб’єкт підприємницької діяльності, відповідно до законодавства України, яка здійснює свою діяльність під торговою маркою «GIPSTER»

Покупець: Фізична або юридична особа, яка звернулася у встановленому цим договором порядку до Продавця та придбає товари та отримує послуги і оплачує їх, керуючись ст. 641 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Продавець – Фізична особа-підприємець Тараненко Яніна Вікторівна належним чином зареєстровано, як суб’єкт підприємницької діяльності, відповідно до законодавства України, яка здійснює свою діяльність під торговою маркою «GIPSTER».

Публічна оферта - пропозиція, опублікована на офіційному веб-сайті Продовця та адресована необмеженому колу осіб у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір публічної оферти на умовах, що містяться в договорі публічної оферти.

Покупець – необмежене коло осіб дієздатність, яких жодним чином не обмежена, які звернулися у встановленому цим договором порядку до Продавця та придбає товари та отримує послуги і оплачує їх та прийняли пропозицію укласти цей договір (Акцепт).

Сайт - офіційний веб-сайт Продавця в мережі Інтернет, розташований за адресою https://gipster.com.ua.

Акцепт - повна й безумовна згода Покупця зі всіма положеннями цього договору на умовах, визначених публічною офертою.

Товар – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Інтернет-сайті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Продавець публікує/розміщує цей публічний договір-оферту відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та п. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Ця Оферта визначає всі істотні умови Договору між Продавцем та Покупцем. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням цієї Оферти, застосовуються умови Оферти.

1.3. Покупець акцептує цю Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнанні її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця.

1.4. Оформлення Замовлення Покупцем на Товар, що міститься на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Покупцем цієї Оферти.

1.5. Договір вважається укладеним із моменту акцепту Покупцем умов цієї Оферти.

1.6. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Нові або змінені умови Договору стають дійсними після розміщення їх на Інтернет-сайті. Момент повідомлення Покупців про нові або змінені умови співпадає з моментом розміщення цих умов на Інтернет-сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, що пропонуються на сайті Інтернет-магазину Продавця, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти Товар і сплатити за нього визначену вартість.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Цей Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на Сайті Інтернет-магазину https://gipster.com.ua.

2.4. Датою укладення Договору (акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору є дата здійснення Покупцем попередньої оплати за Замовлення.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Покупця або Відвідувача Сайту.

3.2. Покупець здійснює Замовлення по телефону, який розміщений на сайті з допомогою оператора.

3.3. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо всього Товару або його частини немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку, зокрема якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.4. У разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця за допомогою направлення йому листа на електронну адресу та/або повідомлення за номером телефону, зокрема усним повідомленням, які були зазначені Покупцем при оформлені замовлення.

3.5. Покупець не може змінювати своє Замовлення через виключення із Замовлення Товару, включення в Замовлення Товару, зміни кількості замовленого Товару після здійснення оплати.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНИХ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ

4.1. Покупець за Товари, внесених у Замовлення, сплачує Продавцю вартість замовлених Товарів за допомогою внесення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на сайті Продавця. Попередня оплата не включає в себе вартість доставки та транспортування.

Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. Водночас ціна окремої одиниці Товару, вартість яких оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.2. Товари, замовлені Покупцем, оплачуються останнім за допомогою безготівкового розрахунку.

4.3. Оплата здійснюється у зручний спосіб через платіжні системи оплати.

4.4. Покупець не має право відмовитись від прийняття Товарів.

4.5. Фінансові зобов’язання Покупця за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів.

5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Доставка Товару, придбаних Покупцем на Сайті, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача Товару.

5.2.Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

5.3. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема товар вироблений за індивідуальним замовленням Покупця або розкроєний під розмір, визначений Покупцем, обміну і поверненню не підлягає.

5.4. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товару, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів згідно з Постановою КМУ № 172 від 19.03.1994 року та/або умов цього Договору).

5.5. У разі, якщо Покупець має намір повернути Товар згідно з умовами цього Договору, він зобов’язується передати Товар, від якого він відмовляється, Продавцю за адресою, що визначена на Сайті та заповнити відповідні документи, що будуть надані Продавцем.

5.6. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю в межах строків, встановлених чинним законодавством України, не пізніше 7 (семи) календарних діб із моменту повернення Товару. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

 

5.7. У разі, якщо Покупець із будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товару, визначених п. 5.5. цього Договору, Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

За Товар, виготовленого нарізаного або розкроєно під розмір, замовлення визначеного Покупцем, кошти поверненню не підлягають.

5.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків у Товарі Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. Вимога надсилається на адресу, яка зазначена на Сайті.

5.9. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Акцептуючи цю Оферту, Покупець, що:

6.1.1. Укладає Договір добровільно і водночас повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови Договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;

6.1.2. Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

6.1.3. На момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

6.1.4. Його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

6.1.5. Готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

6.1.6. Не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та/або загальноприйнятим нормам моралі;

6.1.7. Його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем, у них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця, порушити права інтелектуальної власності Продавця, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

6.1.8. При здійсненні оформлення Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем.

 

6.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець гарантує:

6.2.1. Що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення відповідно до усіх вимог Покупця, зазначених у відповідному Замовленні. До того ж Продавець не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Покупця;

6.2.2. У зв'язку з тим, що ціни на товари можуть змінюватися і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець зобов’язується попереджувати Покупця або погоджувати з ним зміни у Замовленні Покупця, зокрема погоджувати заміну будь-якого Товару, зміну цін на Товари, скасування Замовлення повністю або частково в порядку, встановленому цим Договором;

6.3. Під час виконання Замовлення Продавець здійснить все можливе, але не гарантує:

6.3.1. Що фактично вибрані Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті, незважаючи на те, що Продавець доклав всіх можливих зусиль для того, щоб зображення Товарів відповідали реальному вигляду відповідних Товарів;

6.3.2. Відповідність властивостей Товарів, вибраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його Продавцем;

6.3.3. Фактичну наявність вичерпного переліку вибраних Продавцем на Сайті Товару для їх передачі Покупцю на умовах цього Договору.

6.4. За винятком гарантій, прямо зазначених у Договорі, Продавець не надає жодних інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця, або їх придатності для інших цілей і завдань.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності:

7.2.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем неповних та/або недостовірних і/або неактуальних даних при оформленні Договору;

7.2.2. За недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця;

7.2.3. За шкоду та збитки, що виникли у Покупця внаслідок використання Товару, отриманого у результаті виконання Замовлення;

7.2.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

 

7.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності (гарантійному терміні), а також інших позначок датування та маркування Товару, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем Товарах, фактично переданих йому Продавцем, не є порушенням умов цього Договору.

7.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець не почне виконання Замовлення або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку (терміну) виконання Замовлення на відповідний період.

7.5. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і/або упущену вигоду Покупця і/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем вибраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

7.6. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.

7.7. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень у разі невиконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

7.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, зокрема зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем у рамках Договору.

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажором).

7.9.1. Форс-мажор – це настання події або обставини (подія непереборної сили), яка перешкоджає або заважає Стороні виконувати одне або більше своїх договірних зобов'язань за Договором. Сторона не визнається відповідальною за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо вона доведе:

- Що таке невиконання стало результатом перешкоди, що знаходиться поза її контролем;

- Що від неї не можна було розумно очікувати в останній момент підписання договору прийняття до уваги цієї перешкоди або її наслідків для виконання Договору;

- Що вона не могла розумно уникнути або подолати таку перешкоду або, принаймні, її наслідки.

7.9.2. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком надзвичайних та невідворотних обставин непереборної сили, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору (форс-мажорних обставин), як зазначено в пункті 7.9.1 цього Договору, які включають, але не обмежуються такими причинами: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальною військовою мобілізацією, військовими діями, оголошеною та неоголошеною війною, діями суспільного ворога, збуреннями, актами тероризму, диверсіями, піратством, безладами, вторгненнями, блокадою, революцією, заколотом, повстаннями, масовими заворушеннями, введенням комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріацією, примусовим вилученням, конфіскацією, арештом або знищенням вантажів на вимогу військової або цивільної влади, захопленням підприємств, реквізицією, громадською демонстрацією, страйком, аварією, саботажем, аварією на транспорті, протиправними діями третіх осіб, пожежею, вибухом, тривалими перервами в роботі транспорту, регламентованими умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, зміною законодавства, законними чи незаконними обмеженнями, розпорядженнями або заборонами органів державної влади або управління та їх структурних підрозділів, що носять заборонний характер, закриттям морських проток, безпосереднім або опосередкованим впливом атомного вибуху, радіації або радіоактивного зараження; локаутом або іншими непередбаченими зупинками на підприємствах, ембарго, забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемією та пандемією, спалахом захворювань, штормом, циклоном, ураганом, торнадо, буревієм, цунамі, повінню, снігопадом, нагромадженням снігу, ожеледдю, градом, заморозками, замерзанням моря, проток, портів, перевалів, землетрусом, блискавкою, посухою, землетрусом, просіданням і зсувом ґрунту, іншими стихійними лихами та явищами природи, а також іншими непередбаченими обставинами, які знаходяться поза контролем Сторін, подолати які розумними методами неможливо, які безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору.

7.9.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором у зв'язку з обставинами, зазначеними у п. 7.9.2 та 7.9.3, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів проінформувати іншу Сторону про початок та тривалість цих обставин і протягом 30 (тридцяти) днів з моменту їх настання та надати другій Стороні офіційне підтвердження про наявність таких обставин. Достатнім підтвердженням існування дії обставин форс-мажору, а також його строку – є документи, видані Торгово-промисловою палатою України чи її територіальними відділеннями або іншим компетентним держаним органом, уповноваженим на видачу таких документів.

 

7.9.4. Якщо зазначені у п. 7.9.2 обставини продовжують діяти більше 90 (дев'яноста) днів, будь-яка із Сторін може запропонувати іншій Стороні внести відповідні зміни до Договору або розірвати його. У разі розірвання Договору жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування будь-яких збитків.

7.9.5. Виникнення обставин, зазначених у п. 7.9.2, не є підставою для відмови в оплаті за послуги, що виконані до виникнення цих обставин.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації й оформленні Замовлення, заповненні анкети, Покупець надає Продавцеві та його партнерам, у разі їх участі у забезпеченні виконання Замовлення, свою добровільну згоду на обробку, використання (зокрема і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам з метою забезпечення реалізації Договору купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами й маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.4. Сайт Продавця може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець не несе відповідальності.

Зокрема, Продавець не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які Покупець або відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Покупцем або відвідувачем Сайту. Тобто обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цього Договору.

9. СТРОК ДІЇ. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ